Milieu

Zonnepanelen

In 2019 hebben we maar liefst 1.268 zonnepanelen geïnstalleerd op een groot dak van een van onze bedrijfspanden in Gorinchem. Het was een heel project. Niet alleen door de omvang, maar ook omdat de constructie van de hallen versterkt is. Het feestelijke startschot was op 9 april 2019, waarbij de Gemeente Gorinchem present was.

In 2019 hebben deze zonnepanelen vanaf april 418.801 kWh opgeleverd.

Zonnepanelenpark Deli Home

CO2 Footprint 2019

CO2-emissies (in tonnen CO2) 2018 Zevenaar 2018 Gorinchem en Lekkerkerk 2018 Deli Home totaal 2019 Zevenaar 2019 Gorinchem en Lekkerkerk 2019 Deli Home totaal % verandering 2018 - 2019 Deli Home totaal
Elektraverbruik - 3.066 3.066 - 2.859 2.859 -7%
Gasverbruik 173 911 1.084 216 873 1.089 0%
Brandstof leaseauto's 154 479 633 138 323 461 -27%
Brandstof bedrijfsmiddelen - 119 119 - 108 108 -9%
Vliegreizen 31 31 62 11 19 30 -52%
Zakelijke km privéauto's 4 9 13 4 8 12 -8%
Smeermiddelen - 2 2 - 2 2 0%
Totaal 362 4.618 4.980 369 4.191 4.560 -8%

Verbeteren CO2 Footprint

Naast het feit dat de zonnepanelen in 2019 in Gorinchem geplaatst zijn, zijn het vervangen van de centrale persluchtinstallatie en de afzuigingsinstallatie in de nieuwe maatwerkproductiehal belangrijke stappen geweest. Deze installaties zijn nu weer ‘state of the art’.

Een belangrijk deel van de afname van elektriciteitsverbruik is te verklaren door de samenvoeging van onze productielocaties uit Gorinchem met die van Lekkerkerk, die de eerste helft van 2019 afgerond is. Voor wat betreft verwarming wordt in de nieuwe maatwerkproductiehal nu ook gebruik gemaakt van de warmterugwinning van de compressoren van de nieuwe persluchtinstallatie, waardoor we verwachten dat het gasverbruik in de toekomst zal afnemen.
Daarnaast is op drie terreinen, waar veel gebruik gemaakt wordt van buitenverlichting, deze verlichting vervangen door LED-stralers. In 2018 was al afscheid genomen van de laatste heftruck op LPG. Per 2019 rijden deze allemaal op elektriciteit. Dat is niet alleen beter voor onze CO2-uitstoot, maar ook voor de gezondheid van onze medewerkers.

In Zevenaar is in 2019 het besluit genomen om op de huidige gehuurde locatie te blijven. De laatste aanpassingen aan de verlichting zullen daarom in 2020 uitgevoerd worden. Overigens was in Zevenaar al in 2017 de overstap naar het gebruik van groene stroom genomen, waardoor op deze locatie de CO2-uitstoot ‘0’ is.

We hebben in 2019 in totaal een reductie van 6% in tonnen CO2-uitstoot kunnen realiseren. Zo zijn we goed op weg om onze doelstelling 15% reductie in CO2-uitstoot in 2023 te realiseren.

In 2020 gaan nieuwe energie-audits uitgevoerd worden op onze locaties in Gorinchem en Zevenaar, om zo weer te voldoen aan de EED (Europese richtlijn voor Energie efficiëntie). De resultaten zullen we weer inzetten om verdere besparingsmogelijkheden door te kunnen voeren.

Extern transport

Wij realiseren ons dat wij deel uit maken van een handelsketen en dat een deel van de CO2-uitstoot buiten ons bedrijf plaatsvindt. Aangezien wij hier deels invloed op kunnen uitoefenen, hebben we maatregelen genomen in zowel het transport van ons bedrijf naar onze klanten, als het transport van onze leveranciers naar ons bedrijf.

Voor transport naar onze klanten monitoren wij in samenwerking met onze vervoerders continu de beladingsgraad en het zo efficiënt mogelijke inplannen van de routes. Daarnaast hebben we ingezet op het uitbreiden van cross docking activiteiten: het vervoeren van materialen van andere bedrijven naar onze klanten, waardoor de CO2-uitstoot én files op de Nederlandse wegen verminderd worden.

Voor transport van onze leveranciers naar ons bedrijf hadden we in 2017 en 2018 al een enorme winst behaald. We hadden namelijk de overstap gemaakt van vervoer over de weg vanaf de haven van Rotterdam naar vervoer per binnenvaartschip vanuit Rotterdam en Antwerpen naar ons bedrijf Gorinchem. Hierdoor wordt er 8x minder CO2 uitgestoten! In 2019 hebben we ons ingezet op het selecteren van leveranciers en combineren van de meest optimale beleveringsroutes na de samenvoeging van de oude zusterbedrijven JéWé, JeWeRET en Bruynzeel Home Products.