MVO Jaarverslag 2019

Groeien

Deli Home is in 2019 gegroeid in meerdere opzichten. Het bedrijf groeide in omvang én in MVO prestaties.

Onze visie is ‘wood crafmanship for all’. Hiervoor gaan we meer direct op vraag van een klant, op maat, produceren. In dit kader hebben we in 2019 onze productielocatie in Lekkerkerk geïntegreerd met onze maatwerk productiefaciliteit in Gorinchem. Ook is de beslissing genomen om Weekamp deuren over te nemen. Dit bedrijf zal vanaf 2020 onze productie versterken.

Niet alleen de omzet (‘profit’) is gegroeid in 2019, maar we hebben ook sprongen weten te maken op de aandachtsgebieden ‘people’ en ‘planet’. In het kader van vitaliteit zien we dat het ziekteverzuim in 2019 is teruggebracht van 5,5% naar 3,8% in Gorinchem en van 9,2% naar 4,1% in Zevenaar. Ik vind dit erg belangrijk. Het is namelijk een indicatie dat onze medewerkers gemotiveerd zijn om samen de klus te klaren en vooruit te komen bij Deli Home.

Daarnaast hebben we onze CO2 Footprint weten te verbeteren: in totaal is er 6% minder CO2 uitgestoten over het hele bedrijf. Ook kijken we extern naar verbeteringen: onze ‘cross docking’ activiteiten, het vervoeren van producten van externe partijen naar onze klanten, zijn weer toegenomen. Zo besparen we vervoerskilometers en daarmee CO2-uitstoot op de Nederlandse wegen.

Het gebruik van materialen heeft doorlopend onze aandacht. Zo hebben we een herbruikbare kist ontworpen om op maat gemaakte kasten in te vervoeren, project ‘Postduif’. Dit oogt niet alleen goed, maar de kans op schade wordt hierdoor teruggebracht. En minder schade betekent ook dat deze producten niet opnieuw gemaakt en vervoerd hoeven te worden. Dat bespaart zowel materiaal áls CO2.

Deli Home gaat voor continu verbeteren. Zo dragen we bij aan het welzijn van onze medewerkers, het milieu en waarde voor onze belanghebbenden.

Victor Aquina, CEO

Onze MVO speerpunten tot 2023 zijn:  

  • Vitaliteit van onze medewerkers, waardoor het ziekteverzuim lager dan 4% is & het kortdurig ziekteverzuim lager is dan 3%
  • CO2-reductie met 15% (t.o.v. 2018)
  • Reductie van verpakkingen en materialen die nodig zijn voor transport in de keten met 10% (t.o.v. 2018)

In 2019 hebben we meerdere bijeenkomsten met medewerkers uit alle geledingen uit ons bedrijf georganiseerd om ons algemene bedrijfsbeleid en MVO speerpunten te bespreken. Ook zijn de nieuw geformuleerde kernwaarden besproken: open, ondernemend, gepassioneerd en betrouwbaar. Zo willen we onze beloften aan belanghebbenden van Deli Home nakomen.

Bekijk ons MVO Beleid

Commitment GRI

Dit verslag is gebaseerd op de vierde generatie richtlijnen van het Global Reporting Initiative (GRI). Deze richtlijnen zijn toegepast op het core-niveau. De GRI-index is getoetst door De Duurzame Adviseurs.

Reikwijdte van het verslag

Het verslag betreft de activiteiten van Deli Home in Gorinchem en in Zevenaar in het jaar 2019. In de rapportageperiode hebben de volgende significante wijzigingen plaatsgevonden in de structuur van de organisatie van Deli Home: de productielocatie in Lekkerkerk is verhuisd naar en geïntegreerd in de productie in Gorinchem. Daarnaast is het besluit genomen in 2019 om Weekamp Deuren over te nemen, dat in 2020 gerealiseerd zal worden. In het volgende jaarverslag, over 2020, zal er dan ook over Weekamp Deuren uit Dedemsvaart gerapporteerd worden, naast de locaties van Deli Home in Gorinchem en in Zevenaar.

Materialiteit

De keuze van de onderwerpen die materieel zijn voor Deli Home, om beleid voor op te stellen en over te rapporteren, is bepaald op basis van evaluaties van MVO-onderwerpen tijdens beleidsworkshops inclusief stakeholderanalyses door de directie en MVO Werkgroepleden in 2017 en 2018. Zij zijn hierbij  begeleid door een extern adviseur van De Duurzame adviseurs.

Daarnaast worden de onderwerpen periodiek besproken en getoetst binnen de MVO Werkgroepen. De MVO Werkgroepen binnen Deli Home hebben een brede vertegenwoordiging vanuit het hele bedrijf: Marketing, Sales, Inkoop, Category Management, Houtwarenfabriek, Logistiek, Voorraadplanning, KAM, HR en Business Development.

Verslag frequentie

Het verslag wordt jaarlijks gepresenteerd.

Contact

Voor vragen over dit verslag is het mogelijk om contact op te nemen met de MVO coördinatoren van de beide locaties: Duco Krikke (locatie Gorinchem) en Hein Brunsveld (locatie Zevenaar)

Bekijk GRI-index