MVO Jaarverslag 2020

Samen

De afgelopen periode is binnen Deli Home op veel onderdelen hard gewerkt aan ons MVO- beleid en onze doelstellingen. Samenwerken en continu verbeteren staat hierbij centraal. In dit jaarverslag zijn ook de gegevens van Weekamp meegenomen, waardoor de cijfers een nog completer beeld geven van onze bereikte resultaten op het gebied van MVO in Nederland.

Dagelijkse business

Maatschappelijk verantwoord ondernemen wordt steeds meer onderdeel van onze dagelijkse business. In de gehele organisatie is aandacht voor kansen en mogelijkheden die bijdragen aan onze MVO doelstellingen. Vele goede ideeën ontstaan direct op de werkvloer. Deze ideeën hebben we omgezet in daadwerkelijke veranderingen van processen om onze CO2 uitstoot, gebruik van verpakkingsmaterialen, in- en verkoop van gecertificeerd hout en de vitaliteit van onze medewerkers verbeteren.

Stappen gezet

We hebben stappen gezet in het verder terugdringen van het gebruik van verpakkingsmateriaal en we zijn onderweg naar 100% gebruik van FSC & PEFC gecertificeerd hout. Daarnaast werken we proactief aan het terugdringen van onze CO2 Footprint. 

Deli Home blijft continu verbeteren. Zo dragen we bij aan het welzijn van onze medewerkers, het milieu en creëren we toegevoegde waarde voor onze belanghebbenden.

Victor Aquina, CEO

Onze MVO speerpunten tot 2025 zijn:  

  • CO2-reductie met 15% in 2025 ten opzichte van 2020
  • Reductie van verpakkingen en materialen die nodig zijn voor transport in de keten met 10% in omzet in 2025 ten opzichte van 2020
  •  Vitaliteit van onze medewerkers, waardoor het ziekteverzuim in 2025 lager is dan 3%
  • Verminderen van afval met 10% in gewicht in 2025 ten opzichte van 2020
  • Vergroten of minimaal behouden van de klanttevredenheid, zoals gemeten in klanttevredenheidsonderzoeken
  • 100% verkopen van hout met FSC- of PEFC-keurmerk in 2025
  • Minder dan 10 ongevallen met verzuim in 2025