Onze mensen

Persoonlijke groei

Deli Home zet in op het opleiden van medewerkers. Voor alle medewerkers is er de gelegenheid om kortere of langdurende opleidingen te volgen om gezond en vitaal oud te worden. Dit kunnen allerlei soorten opleidingen zijn, van een opleiding marketing, diverse veiligheid gerelateerde opleidingen, communicatietrainingen tot het behalen van een vrachtwagenrijbewijs. In 2019 is er vanuit Deli Home onder andere actief gestuurd op het opleiden van ergo coaches en het opleiden van leidinggevenden in het kader van een verbeteringstraject ‘Focus’ en ziekteverzuimmanagement.
Bovendien is er gestart met een Young talent development programma en Management development programma, waarvoor leidinggevenden medewerkers kunnen voordragen.

Om persoonlijke groei en opleiding voor medewerkers van het hele bedrijf goed in te bedden is in 2019 een nieuwe systematiek voor functionerings- en beoordelingsgesprekken vormgegeven waarbij dit een onderwerp is. In 2020 zullen de leidinggevenden in deze nieuwe systematiek getraind worden om dit daarna in te kunnen zetten.

Daarnaast wordt er ruimte geboden aan stagiaires die VMBO, MBO, HBO en WO-opleidingen volgen bij de Deli Home-bedrijven in Gorinchem en Zevenaar.

Young Talent Development Programma

Deli Home heeft in 2019 twee programma’s opgestart om talent binnen het bedrijf verder te ontwikkelen, een Young talent development programma en een Management development programma. Esther Jansen, Corporate Communication Specialist (28 jaar) is één van de geselecteerde jongeren voor het Young talent development programma.

‘Het is een leuk en leerzaam programma om mee te doen. Ik zie het als investering in mezelf en ik voel me gewaardeerd door Deli Home dat ik voorgedragen ben om deel te nemen. Het idee is om te groeien binnen je functie of je voor te bereiden voor een volgende stap in je loopbaan, waardoor het bedrijf jonge talenten helpt ontwikkelen en behoudt. De eerste stap was het opstellen van een persoonlijk ontwikkelplan. Waar wil je zelf aan werken in je persoonlijke ontwikkeling, en waar heeft het bedrijf en jouw afdeling behoefte aan? In 2 jaar tijd worden we elke maand getraind door een extern trainingsbureau in verschillende managementvaardigheden en persoonlijke ontwikkeling.

De trainingen zijn heel praktisch en de opgedane kennis is in veel gevallen direct toe te passen in je eigen werksituatie. Zo zijn er verschillende manieren van communiceren met collega’s, bijvoorbeeld om hen te enthousiasmeren voor een project of om constructieve feedback te geven. Ieder mens is immers verschillend; en dat kun je dan oefenen met een acteur voor situaties die je lastig vindt. Het is de bedoeling ook buiten de trainingen actief bezig te blijven met je persoonlijke ontwikkeling en je gestelde leerdoelen, onder andere door de toepassingen maandelijks te evalueren. Deze evaluatie geeft aanleiding om met de HR manager en je eigen leidinggevende voortgang op je persoonlijk ontwikkelingsplan monitoren en indien gewenst bij te sturen.

Doordat Deli Home zo in mij investeert, voel ik me zeker gemotiveerd om me hiervoor volledig in te zetten. Ik zie intern kansen om me door te ontwikkelen en mee te groeien met het bedrijf. Ook merk je dat de groep steeds hechter wordt en dat we elkaar ondersteunen. Het is soms zwaar om alle trainingen te blijven volgen en de opdrachten te doen in combinatie met de reguliere werkzaamheden, maar we vinden het allemaal zeker de moeite waard !’

Esther Jansen, Corporate Communication Specialist

Groei door continue verbetering

In Zevenaar is in 2019 een continu verbetertraject gestart dat ‘Focus’ is genoemd. Continue verbetering is en blijft een belangrijk aandachtspunt voor de gehele organisatie. Een gericht traject helpt bij het voorkomen van intern ‘brandjes blussen’ om daarmee meer tijd en capaciteit vrij te spelen voor continue verbetering.

Onder begeleiding van een extern adviesbureau zijn eerst leidinggevenden getraind in participatief leidinggeven. Daarna zijn er workshops georganiseerd voor groepen medewerkers om verbetervoorstellen te genereren en door te voeren. Er kwamen op deze manier, ‘bottom-up’, inderdaad veel ideeën naar boven. Op basis daarvan is bijvoorbeeld digitalisering in de werkplaats verder doorgevoerd: alle producten krijgen een barcode, waardoor gedurende het hele bewerkingsproces duidelijk is wat er met een bepaald product moet gebeuren. Dat was eerst ook wel het geval, maar toen werd er nog gewerkt met briefjes, dat fouten in de hand kon werken. Bovendien is de nieuwe werkwijze efficiënter.

Ook is de onderlinge communicatie verbeterd tussen het magazijn en de werkplaats. Men heeft nu meer inzicht in de werkwijze en benodigdheden op andere afdelingen; en afspraken zijn helderder over en weer. Het is ons zo goed bevallen dat we een ondersteunende afdeling ‘process improvement’ in het leven hebben geroepen. We gaan zeker door met het continu verbeteren, bijvoorbeeld door op elke afdeling dag starts in te voeren. Ieders inbreng doet er toe!

Personeelsbestand

bar chart personnell In 2019 werkten er 488 medewerkers bij Deli Home (peiling 31 december). 376 van hen werkten in Gorinchem en 112 in Zevenaar. De meeste medewerkers hebben een vast contract. Met name in Gorinchem werden uitzendkrachten ingezet om pieken op te vangen. Er zijn in 2019 71 medewerkers uit dienst getreden en 42 nieuwe medewerkers aangenomen. De man-vrouw verhouding was in 2019 81%:19%.

Veilig en gezond werken

Veiligheid

Veiligheid is de basis, om goed te kunnen werken. Hiervoor zijn in 2019 weer de verschillende deel- Risico-inventarisaties en evaluaties (RI&E’s) uitgevoerd in Gorinchem. Dit jaar waren de onderwerpen: machineveiligheid, veiligheid van logistiek materieel, brandveiligheid en het verminderen van fysieke belasting.

In Zevenaar was er in 2018 een RI&E voor het hele bedrijf uitgevoerd. Op basis hiervan zijn in 2019 de zwaardere deuren op de optimale tilhoogte neergelegd. Ook is besloten om kantelhulpen in de werkplaats te installeren, om eenvoudig deuren vanuit een verticale stand horizontaal neer te kunnen leggen. Dit zal in 2020 bij alle werkstations gerealiseerd worden.

De LTIF (Lost Time Injury Frequency) factor, het aantal incidenten met verzuim per 1 mln. gewerkte uren, was in Gorinchem in 2019 17. In Zevenaar was dit 6. Over de afgelopen 10 jaar was de LTIF in Gorinchem gemiddeld 18,3. Daarmee is de LTIF redelijk constant. Gelukkig betroffen dit redelijk lichte letsels, meestal veroorzaakt door net even te snel willen werken. Wij zijn echter zeer geschokt dat in 2019 een collega in een bedrijfsongeval is komen te overlijden. De heftruck waarin hij zat kantelde, waaronder hij bekneld is geraakt. Met het hele bedrijf hebben we stil gestaan bij deze vreselijke gebeurtenis. Het ongeval is uitgebreid geëvalueerd en  op basis hiervan is een nieuw veiligheidsbeleid opgesteld.

Ergo coaches

In 2018 hebben we een pilot gedraaid met ergo coaches in een van de magazijnen. Omdat dit goed bevallen is, is dit verder uitgerold in 2019. Ons beleid is er namelijk op gericht om vitaliteit te bevorderen: dat medewerkers gezond van lijf en geest blijven.
Het plan was om 15 medewerkers te trainen, die hun collega’s kunnen coachen om op een lichamelijk minder belastende manier te werken. In 2019 zijn er al 5 medewerkers opgeleid.  Hiervoor hebben wij gebruik gemaakt van een ESF subsidie. In 2020 zullen nog eens 10 medewerkers opgeleid worden.
Ook zijn er in 2019 voorbereidingen getroffen voor projecten in het kader van vitaliteit die in 2020 gerealiseerd zijn zoals korting op een sportvereniging  en het opstarten van gesprekken over duurzame inzetbaarheid met onze medewerkers die ouder zijn dan 45 jaar.

Opleiding tot ergo coach

‘Voor mij is het belangrijk gezond en vitaal oud te worden. Ik ben als 23-jarige begonnen bij een kleinere timmerfabriek. In 2012 ben ik bij Deli Home komen werken en inmiddels ben ik 54.

Vroeger was het heel gebruikelijk om zwaar te tillen, gelukkig is dat nu niet meer zo. Tot mijn verrassing kan het echter ook belastend zijn om lichte producten te tillen, als je het maar vaak genoeg doet. In hal P maken we allerlei soorten latten en plinten van ca. 2-4 kg.

Toen de vraag kwam wie als ergo coach opgeleid wilde worden in ons team, heb ik me daarvoor aangemeld. Wat met name van belang blijkt, is achter het product te gaan staan en dicht bij je te houden, ook bij lichte producten. Dan moet je soms een stap extra doen richting het product.
Het alternatief, zoals nu vaak gebeurt, je armen strekken en je bovenlijf naar links of rechts bewegen blijkt op de langere termijn funest te zijn.

Als -eerst ikzelf- en nu de collega’s dan een pallet met producten overgestapeld hadden, moesten we vaak even ons rug strekken of een rondje lopen. Ik had al voorgedaan hoe het anders kon, maar dat vond men te veel tijd kosten. Maar ik heb het voor hen met de stopwatch getimed en dat bleek helemaal niet zo te zijn!

In verband met het examen van de coaching opleiding heb ik mijn collega Rianne Coenradie gecoached. Zij werkt op een andere afdeling waar folies in- en uitgerold en getild worden. Dat is echt wel wat zwaarder werk. In het begin was ze niet echt enthousiast over de coaching. Toen bleek dat ze ’s avonds niet meer zo moe was en niet die licht zeurende pijn in haar rug had is ze mijn grootste promotor geworden! Zij gaf aan dat er een wereld voor haar open gegaan was.

Ik denk dat de mens van nature lui is. Ook mij heeft het moeite gekost om actiever te worden, nu gaat het me gemakkelijk af. Ik loop veel hard en fiets graag. Een aantal jaren geleden was ik namelijk veel te zwaar en toen is bij mij echt de knop om gegaan.

Ik vind het nu leuk om de collega’s te ondersteunen. Door te laten zien wat het oplevert, voor te doen en met een geintje.’

Cees Looren-de Jong, Operator Ommantelaar hal P

Steptember

In september 2019 hebben we voor het eerst meegedaan aan ‘Steptember’. Dit is een actie waarmee collega’s aangezet worden om te bewegen door stappen te zetten voor het goede doel. Dit doel is onderzoek naar cerebrale parese bij kinderen. Zie ook: https://www.steptember.nl/.

De uitdaging is om 10.000 stappen per dag te zetten (ook fietsen en andere activiteiten kunnen daarbij omgezet worden tot ‘stappen’). Collega’s konden in teams deelnemen en bij de kick-off heeft Deli Home een aanmoediging uitgedeeld in de vorm van een stappenteller en een springtouw. Ook heeft het team met gemiddeld de meeste stappen per teamlid een bijdrage voor een gezamenlijk teamuitje ontvangen. In totaal zijn er 23.116.713 stappen verzameld en is er € 2.014 opgehaald door de deelnemers!

Ziekteverzuim

Ons doel is om vitaliteit te bevorderen voor al onze medewerkers, waarvoor we diverse instrumenten hebben ingezet zoals die hiervoor zijn beschreven. We meten het effect door middel van het ziekteverzuim. In 2019 was dit 3,8% in totaal. Daarmee voldoen we aan onze doelstelling van maximaal 4% ziekteverzuim. In 2018 was dat nog 6,0% in totaal.
Het gemiddelde in Nederland was 4,4% in 2019 (CBS, 2020).

Het kortdurig ziekteverzuim was in 2019 0,8% voor het totale bedrijf. In 2018 was dit 1,2%.
Ook onze doelstelling voor kortdurig ziekteverzuim van 3% hebben we daarmee behaald.

Ziekteverzuim kortdurend 2018 Ziekteverzuim totaal 2018 Ziekteverzuim kortdurend 2019 Ziekteverzuim totaal 2019
Locatie Gorinchem 1.2% 5.5% 0.7% 3.8%
Locatie Zevenaar 1.3% 9.2% 1.4% 4.1%
Deli Home totaal 1.2% 6.0% 0.8% 3.77%