Rada Nadzorcza

Bart Coopmans

Bart Coopmans

Bart Coopmans rozpoczął swoją karierę w Unilever, gdzie pełnił różne stanowiska powiązane z finansami i zarządzaniem marką od 1992. Po ośmiu latach Bart objął stanowisko dyrektora w Boston Consulting Group, gdzie pracował do 2006. W 2007 Bart objął stanowisko dyrektora zarządzającego w NPM Capital.

Bart Coopmans

Ad Walter

Ad Walter rozpoczął swoją karierę w roku 1990 jako wewnętrzny audytor i asystent kontroler w Hoogovens. W 1994 objął stanowisko CFO w Praxis Group (Praxis, Formido, Hubo i Houthandel Utrecht). Od 1999 do 2009 był CEO w Praxis Group (Maxeda DIY). Następnie od 2009 do 2015 pracował jako CFO w Hema. Ad jest także przewodniczącym rady nadzorczej agencji pośrednictwa pracy Olympia oraz członkiem rady doradczej SportCity/F4F.

Duncan Moser

Duncan Moser

Duncan Moser studiował Inżynierię Lotniczą i Kosmiczną w miejscowości Delft. Ma za sobą dwadzieścia lat kariery zawodowej w HEINEKENIE, gdzie pełnił różne międzynarodowe funkcje kierownicze z obszaru logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw, między innymi w Azji z Singapuru i w Surinamie. Po ukończeniu Executive MBA w Madrycie, na początku 2018 roku rozpoczął pracę jako dyrektor generalny w Faber Halbertsma Group.