Zarząd

Victor Aquina, CEO

Victor Aquina swoje szerokie doświadczenie zdobywał pełniąc stanowiska zarządzające w różnych międzynarodowych firmach. Między 2000 a 2005 był CEO w Philips Speech Solutions we Wiedniu w Austrii. Od 2006 do 2012 pełnił stanowisko CEO w Nacap, dostawcy rurociągów EPC. W 2013 został CEO w Hertel, Industrial Services Provider (partycypacja NPM) i pracował tam aż do zmiany struktury w 2015. Od 2016 do chwili obecnej pełnił kilka stanowisk kierowniczych w SHV Holdings. Będąc obecnie CEO Deli Home, zrezygnował z bycia członkiem Rady Nadzorczej.

Jan-Willem Smits, CFO

Jan-Willem Smits rozpoczął swoją karierę w OC&C Strategy Consultants, gdzie pracował przez osiem lat. W 2004 zaczął pracować w Deli Group, w której pełnił różne stanowiska kierownicze: dyrektor JéWé/JéWéRET, dyrektor zarządzający Outdoor Life Group, szef Business Development w Deli Inc, dyrektor komercyjny Royal Jongeneel i w końcu CFO w Deli Home Holding.