ESG-Jaarverslag 2022

Hoe Deli Home samenwerkt aan een duurzame toekomst

In 2022 werkte Deli Home hard aan het bereiken van de ESG-doelstellingen voor 2025. Samenwerken en continu leren en verbeteren staan hierbij centraal. Om onze doelstellingen te halen is het belangrijk dat wij binnen onze gehele keten, van leverancier, naar werkvloer tot aan onze klanten, bewust zijn van onze maatschappelijke impact. En hiernaar handelen. Ons ESG-jaarverslag 2022 geeft een compleet beeld in cijfers wat wij in 2022 hebben bereikt op het gebied van CO2-reductie, het gebruik en verkoop van FSC- en PEFC-hout en onze safety performance.

Onze ESG-doelstellingen voor 2025 (ten opzichte van 2020)

  • Terugdringen van onze CO2 footprint met 15%
  • 100% in- en verkoop van duurzaam hout met FSC- of PEFC-keurmerk
  • 10% minder verpakkingsmaterialen voor transport in de keten
  • 10% minder afval in gewicht
  • Welzijn van medewerkers centraal met als doel minder dan 3% ziekteverzuim
  • 0 ongevallen met verzuim tot gevolg

Van Nederlands naar Europees ESG-beleid

Het jaar 2022 vormt het startpunt voor ons corporate ESG-beleid. Waar wij ons voorheen concentreerden op onze Nederlandse activiteiten, bracht ons ESG-verslag 2022 in kaart hoe wij er bij al onze vestigingen, in Nederland, Tsjechië, België, Polen, Portugal, Hongarije en Frankrijk, voor staan. Deze inzichten zijn cruciaal om onze overkoepelende ESG-doelstellingen 2025 te halen én verder te kijken richting de toekomst na 2025.

2022 in cijfers: meer lokaal hout en efficiënter transport

In 2022 kwam maar liefst 83% van ons hout uit Europa. Daarvan was 94,4% FSC- of PEFC-gecertificeerd. Onze CO2-footprint was in totaal 47.637 ton CO2, waarvan 87% afkomstig is vanuit onze supply chain (zowel inkomend als uitgaand), 4% directe emissie uit onze werkzaamheden en 9% uit energieverbruik om onze werkzaamheden uit te kunnen voeren.

Wanneer je deze cijfers concreet vertaalt, hebben wij in 2022 ingezet op meer lokale houtproductie en efficiënter transport van onze materialen voor een aanzienlijke vermindering van onze CO2-footprint. Een voorbeeld hiervan is bewuster transport van onze materialen over de rivieren vanuit de haven van Rotterdam naar Gorinchem. Toch valt in met name de supply chain, oftewel in- en uitgaand transport, nog veel winst te behalen. Ook wordt per locatie geanalyseerd op welke manier we groene energie kunnen inkopen en hoe we ons energieverbruik kunnen terugdringen.

Lokale werkgroepen

Onze lokale ESG-werkgroepen helpen ons bij het verder concretiseren van onze ESG-doelstellingen. Per vestiging in binnen- en buitenland is een ESG-werkgroep samengesteld die op lokaal niveau kijkt wat verder kan worden verbeterd. Belangrijke thema’s voor deze werkgroepen zijn onder meer het verminderen, scheiden en hergebruiken van verpakkingsmateriaal en afvalstromen. Daarnaast is het efficiënter en duurzamer energieverbruik op locatie een belangrijk onderwerp.

Vooruitblik 2025

Onze grote uitdaging voor de toekomst is, naast het verder verminderen van onze CO2-footprint, om onze organisatie als geheel te betrekken en betrokken te houden bij ons ESG-beleid. Juist de ideeën van onze eigen werknemers zijn uiterst waardevol om onze ESG-doelstellingen te behalen voor 2025 en daarna.

Een mooi voorbeeld komt van onze locatie in Gorinchem. Hier besparen we 15.000 tussenbalken per jaar door balken uit verpakkingsmateriaal van leveranciers te hergebruiken voor de samenstelling van verzendunits. Door grote en kleine initiatieven te combineren vergroten we stapsgewijs onze impact om aan te sluiten bij het Klimaatakkoord van Glasgow dat in 2030 een CO2-reductie vereist van 55%.