Disclaimer

Disclaimer

NOTA PRAWNA / UMOWA UŻYTKOWNIKA:

Dziękujemy za odwiedziny na stronie Deli Home. Korzystając z tej strony internetowej wyrażają Państwo zgodę na poniższe zasady i warunki. Jeżeli nie akceptują Państwo tych warunków, prosimy nie korzystać z tej strony. Deli Home może od czasu do czasu zmieniać tę umowę użytkownika bez wcześniejszego zawiadomienia. Dzieje się to w oparciu o zmiany na naszej stronie i doświadczeniu użytkowników na niej.

OGRANICZENIA W KORZYSTANIU:

Każda osoba korzystająca z tej strony może kopiować i drukować poszczególne podstrony w celach niekomercyjnych. Użytkownicy mogą także kopiować i drukować minimalne ilości kopii publikacji, artykułów i raportów, które opublikowano na tej stronie wyłącznie w celach informacyjnych i niekomercyjnych. Kopie te nie powinny zmieniać oryginalnej treści strony internetowej, dotyczy to także not prawnych, legend i stopek. Nasza uprzednia zgoda wymagana jest do (i) jakiegokolwiek komercyjnego użycia materiałów z tej strony internetowej; (ii) wykonania większej ilości kopii materiałów ze strony; oraz (iii) do kopiowania dużych ilości treści z naszej strony internetowej przez boty, roboty lub pająki do pobierania dokumentów z sieci. Jeżeli potrzebują Państwo zgody na taki rodzaj korzystania z naszej strony, prosimy o kontakt pod adresem info@deli.nl.

LINKOWANIE I RAMKOWANIE:

Deli Home nie pozwala na linkowanie lub ramkowanie tej strony ani jakiejkolwiek jej części. Prosimy mieć na uwadze, że Umowa Użytkownika dotyczy tylko tej strony, z wyłączeniem innych stron, do których dostęp może być umożliwiany przez linki umieszczane na tej stronie. Nasza odpowiedzialność ogranicza się wyłącznie do treści umieszczonych na naszej własnej stronie internetowej. Zachęcamy do zapoznania się z politykami prywatności i umowami użytkownika wszystkich pozostałych stron internetowych, które Państwo odwiedzają.

WŁASNOŚĆ:

Cała treść tej strony, łącznie z grafiką, logami, artykułami i innymi materiałami, stanowi własność naszej organizacji lub innych organizacji i chroniona jest przez prawa autorskie i inne prawa. Wszystkie znaki handlowe i loga umieszczone na tej stronie są własnością osób, które mogą, ale nie muszą, być powiązane z naszą organizacją.

OBRAZY:

Obrazy są własnością Deli Home

 

UŻYCIE MIĘDZYNARODOWE:

Ze względu na ogólnoświatowy charakter internetu, strona ta może być odwiedzana także przez użytkowników z innych krajów niż Holandia. Nie gwarantujemy, że materiały na tej stronie są odpowiednie lub dostępne do użytkowania w takich innych lokalizacjach. Jeżeli w Państwa kraju pochodzenia wchodzenie na naszą stronę jest nielegalne lub zabronione, prosimy tego tego robić. W odniesieniu do miejscowego prawa i przepisów osoby, które wchodzą na tę stronę poza Holandią, robią to z własnej inicjatywy i na własną odpowiedzialność.

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI:

Mimo że Deli Home dokłada starań w celu uzyskania informacji ze źródeł, o których sądzi, że są wiarygodne, nie gwarantujemy, że informacje i opinie zawarte na tej stronie są odpowiednie, wiarygodne i kompletne. Informacje i opinie zawarte na tej stronie przeznaczone są do użytku osobistego i mają wyłącznie charakter informacyjny oraz mogą być zmieniane bez zawiadamiania.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI:

Nie ponosimy odpowiedzialności za żadne szkody ani obrażenia, w tym, lecz nie wyłącznie, szkody pośrednie, które wynikają z użytkowania tej strony przez Państwa (lub niemożności jej użytkowania), dotyczy to także szkód i obrażeń spowodowanych wadliwym działaniem, błędem, zaniedbaniem, zakłóceniem, wadą, opóźnieniem, wirusem komputerowym, awarią linii lub innego rodzaju nieprawidłowym działaniem komputera. Akceptują Państwo fakt, że treść na tej stronie internetowej dostarczamy na zasadzie „tak jak jest” bez udzielania jakichkolwiek gwarancji. Państwa korzystnie z tej strony internetowej i ufanie w treść opublikowanych materiałów odbywa się wyłącznie na Państwa własne ryzyko.

PRAWO WŁAŚCIWE:

Akceptują Państwo fakt, że prawem właściwym dla korzystania z tej strony internetowej, tej Umowy Użytkownika i wszelkich sporów, które mogłyby z tego wynikać, jest prawo holenderskie. Wszelkie spory tego dotyczące rozstrzygane będą wyłącznie przez właściwy sąd w Rotterdamie, Holandia.